Během výuky studenti získají základní informace o formách nových náboženských hnutí z pohledu moderní religionistiky. Závěrečným výstupem ze semináře bude zmapování stávající situace v regionu Českých Budějovic. Důraz je kladen na samostatnou práci studentů s daty za pomoci moderních informačních technologií. Díky kombinaci hodin věnovaných práci s literaturou získají posluchači komplexnější představu o dané problematice.