Co jsou nová náboženská hnutí (NNH)? Čím jsou nová, v čem náboženská a proč je nazýváme hnutími? V posledních desetiletích se NNH stala více či méně viditelnou součástí náboženské krajiny mnoha zemí světa. Kurz otevírá otázku definice náboženství se zaměřením na NNH a jejich konstituční znaky. Budeme se zabývat rozličnými teoretickými přístupy ke zkoumání náboženských novotvarů, a to především v rámci sociálních věd. Budeme si představovat rozličná NNH (ISKCON, Scientologii, Církev sjednocení, SGI atd.) s cílem porozumět jejich existenci v historickém a kulturně-sociálním kontextu. Uvedeme si příklady NNH v České republice jejichž lokální vývoj a způsoby sociální koexistence budou nahlíženy v komparativní perspektivě a budou dány do širšího globálního kontextu. Cílem kurzu je uvést studenty do společenskovědní diskuze o NNH, poskytnout náhled do diverzity NNH v současném světě, poskytnutí konceptuálních nástrojů pro analýzu NNH a kritické uvažování o NNH a také společenské diskuzi o nich.