Předmět informuje o zdravotních službách a institucích v komunitní a domácí péči, vysvětlí primární zdravotní péči v ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost. Zaměřuje se na zdraví dětí, rodin a skupin v komunitě. Studentům je objasněn význam pojmu "komunita", její hlavní sociální funkce v uspokojování potřeb a její hierarchii: jedinec-rodina-obec-město-kraj-stát-národ-svět. Uvědomí si nutnost zdravého společenského a přírodního prostředí pro život dětí a jejich rodin. Naučí se ošetřovaní dětských pacientů ve vlastním sociálním prostředí. Cíle předmětu: - Pochopit význam pojmu "komunita", její hlavní sociální funkce v uspokojování potřeb lidí a její hierarchii: jedinec-rodina-obvod- město-okres-stát-národ-svět. - Pochopit nutnost zdravého společenského a přírodního prostředí v komunitě pro život jednotlivců a jejich rodin. - Naučit ošetřovaní dětských klientů/pacientů v podmínkách domácího prostředí. - Seznámit s organizační strukturou služeb agentur domácí péče a platnou legislativou pro jejich činnost.