Naučit studenty zásadám a dovednostem adekvátní komunikace nejen s dětmi, jejich rodiči ale i se spolupracovníky.