Poskytnout vědomosti a dovednosti z oblasti saturace základních potřeb dětí všech věkových skupin a vědomosti a dovednosti pro provádění praktických výkonů s orientací na dětí všech věkových skupin.