- Student si osvojí vědomosti a dovednosti z oblasti saturace základních potřeb klienta/pacienta. - Student získá vědomosti a dovednosti pro provádění praktických výkonů s orientací na pacienta - Student získá teoretické znalosti k provádění výkonů z oblasti závislých i nezávislých činností sestry. - Student se naučí praktické realizaci "celostní péče" o jednotlivce, pochopí význam uspokojení potřeby pohodlí, úcty, jistoty a bezpečí u jednotlivce. - Student získá manuální zručnost k provádění jednotlivých ošetřovatelských výkonů. - Student si uvědomí důsledky neprofesionálních intervencí v poskytování individuální ošetřovatelské péče. - Student se naučí vyhodnotit účinnost ošetřovatelských intervencí. - Student se naučí provádět výkony z oblasti závislých činností sestry tj. diagnostické a léčebné výkony