Předmět uvádí do základních filosofických koncepcí středověké filosofie a seznamuje s nejvýznamnějšími osobnostmi této doby.