Obsahem semináře je četba výbraných textů ze středověké filosofie, přičemž výběr se může v jednotlitýv letech obměňovat. Mezi časté texty patří: - Dionýsios Areopagita: O mystické teologii - Augustin: Vyznání (výňatky) - Tomáš Akvinský: De ente et essentia; De substantiis separatis; De principiis naturae aj. - Duns Scotus: Lectura I, d. 39 (výňatky); Ordinatio (selections); De primo principio (výňatky). Texty se čtou v českém překladu.
Obsahem seminare je četba filosofických textů různých středověkých autorů, zejména Augustina, Dionýsia Areopagity, Anselma z Canterbury, Tomáše Akvinského a Jana Dunse Scota. Mezi probíraná témata patří témata z přírodní filosofie, metafyziky, antropologie a etiky.