Obsahem seminare je četba filosofických textů různých středověkých autorů, zejména Augustina, Dionýsia Areopagity, Anselma z Canterbury, Tomáše Akvinského a Jana Dunse Scota. Mezi probíraná témata patří témata z přírodní filosofie, metafyziky, antropologie a etiky.