Aplikovat teoretické znalosti ze zdravotnické komunikace v konkrétních komunikačně specifických situacích Porozumět významu sebereflexe ve vztahu ke zdravotnické komunikaci Osvojit si techniky efektivní komunikace a aplikovat je ve vybraných komunikačně specifických situacích Osvojit si vybrané techniky asertivní komunikace a aplikovat je ve vybraných komunikačně specifických situacích Osvojit si vybrané techniky terapeutické komunikace a aplikovat je ve vybraných komunikačně specifických situacích