Absolventi získají vědomosti a znalosti jak posuzovat a hodnotit kvalitu života v konceptu HRQoL ( Health related Quality of Life) ve zdraví i v nemoci. Na příkladu standardních situací representovaných nosologickými jednotkami a dalšími zdravotně sociálními problémy se seznámí s používáním standardních nástrojů pro tyto činnosti.Cílem je vybavit absolventa dostatečným know-how k samostatnému posuzování a hodnocení kvality života při alokaci výkonů a kontrole/evaluaci zdravotních a sociálních služeb.