Komunikace v pomáhajících profesích je základní dovedností, kterou je v těchto profesích nezbytné ovládat.
Potřebné vybavení účastníka kurzu: Počítač s připojením k internetu

Předmět Komunikace je koncipován jako praktický celek. Tvoří základ profesionálních znalostí a dovedností zdravotnického záchranáře při navazování kontaktu a získávání důvěry klienta/pacienta v terénní praxi, a pro další účinnou a kvalitní péči o jeho individuální potřeby. Naučí studenty zásadám a dovednostem adekvátní komunikace nejen s klienty/pacienty, ale i se spolupracovníky.