Předmět seznamuje s sociálními aspekty osobnosti člověka a s psychologickými aspekty mezilidských interakcí. Informace člení tak, aby přispěly k hlubšímu chápání psychických procesů a chování osob v sociálním kontextu.