Samostatné referování studentů o svých projektech (diplomových pracích), seznámení s metodikou vědecké práce v botanických oborech a problematikou řešenou na příbuzných pracovištích, referáty řešitelů o probíhajících grantech.
Samostatné referování studentů o svých projektech (diplomových pracích), seznámení s metodikou vědecké práce v botanických oborech a problematikou řešenou na příbuzných pracovištích, referáty řešitelů o probíhajících grantech.