Získat základní informace o vývoji jazyka v kulturněhistorickém kontextu a prakticky se seznámit s morfologickou a syntaktickou strukturou staré češtiny. Cílem je předání znalostí nutných k orientaci v historickém textu.