- Příprava studentů na psaní seminárních prací. - Seznámení studentů se základními požadavky na tvorbu odborného textu. - Seznámení studentů s metodickými, obsahovými, formálními a procesuálními otázkami tvorby seminární práce - Naučit používat způsoby odkazu na zdroje informací s respektováním normy ČSN ISO 690 a ISO 692-2. - Procvičit základní odborné zručnosti při tvorbě seminární práce.