Kurs se věnuje fenoménu poutnictví v judaismu, křesťanství a islámu. Tématicky sleduje zakotvení zbožného putování v jednotlivých náboženských naukách. Posluchači jsou seznamování s tradicemi putování do Jeruzaléma, Říma, Mekky a dalších významných míst. Důležité místo pro výzkum poutnictví mají i vnějšími projevy lidové zbožnosti jako jsou v dějinách křesťanství například procesí, mariánská úcta a kult ostatků. V islámu jde především o problematiku úcty ke světcům v rámci různých náboženských skupin. Studenti jsou při výběru jednoltivých fenoménů spojených s poutnictvím seznamováni s postupy srovnávací religionistiky. Téma poutnictví v judaismu, křesťanství a islámu je pak představeno z pohledu spolupráce religionistiky, etnologie a historie.
Kurs se věnuje fenoménu poutnictví v judaismu, křesťanství a islámu. Tématicky sleduje zakotvení zbožného putování v jednotlivých náboženských naukách. Posluchači jsou seznamování s tradicemi putování do Jeruzaléma, Říma, Mekky a dalších významných míst. Důležité místo pro výzkum poutnictví mají i vnějšími projevy lidové zbožnosti jako jsou v dějinách křesťanství například procesí, mariánská úcta a kult ostatků. V islámu jde především o problematiku úcty ke světcům v rámci různých náboženských skupin. Studenti jsou při výběru jednoltivých fenoménů spojených s poutnictvím seznamováni s postupy srovnávací religionistiky. Téma poutnictví v judaismu, křesťanství a islámu je pak představeno z pohledu spolupráce religionistiky, etnologie a historie.
Kurs se věnuje fenoménu poutnictví v judaismu, křesťanství a islámu. Tématicky sleduje zakotvení zbožného putování v jednotlivých náboženských naukách. Posluchači jsou seznamování s tradicemi putování do Jeruzaléma, Říma, Mekky a dalších významných míst. Důležité místo pro výzkum poutnictví mají i vnějšími projevy lidové zbožnosti jako jsou v dějinách křesťanství například procesí, mariánská úcta a kult ostatků. V islámu jde především o problematiku úcty ke světcům v rámci různých náboženských skupin. Studenti jsou při výběru jednoltivých fenoménů spojených s poutnictvím seznamováni s postupy srovnávací religionistiky. Téma poutnictví v judaismu, křesťanství a islámu je pak představeno z pohledu spolupráce religionistiky, etnologie a historie.
Kurs se věnuje fenoménu poutnictví v judaismu, křesťanství a islámu. Tématicky sleduje zakotvení zbožného putování v jednotlivých náboženských naukách. Posluchači jsou seznamování s tradicemi putování do Jeruzaléma, Říma, Mekky a dalších významných míst. Důležité místo pro výzkum poutnictví mají i vnějšími projevy lidové zbožnosti jako jsou v dějinách křesťanství například procesí, mariánská úcta a kult ostatků. V islámu jde především o problematiku úcty ke světcům v rámci různých náboženských skupin. Studenti jsou při výběru jednoltivých fenoménů spojených s poutnictvím seznamováni s postupy srovnávací religionistiky. Téma poutnictví v judaismu, křesťanství a islámu je pak představeno z pohledu spolupráce religionistiky, etnologie a historie.