Korán je klíčovým textem pro pochopení islámské věrouky i historie muslimských náboženských tradic. K tomuto normativnímu textu se odvolávaly a v současnoti stále odvolávají jak duchovní autority při řešení významných nábožensko-právních otázek, tak i jednotliví věřící ve svých každodenních situacích. V rámci kurzu budou studenti seznámeni se strukturou textu Koránu a historickými přístupy k jeho exegezi. Pozornost bude věnována způsobu použití koránského textu v náboženské literatuře, která odkazuje na různé oblasti života. Součástí práce v semináři bude i zmapování aktuálních otázek religionistického srovnávacího studia normativních textů velkých monoteistických náboženství západu v české a zahraniční literatuře. Při práce v semináři bude používán překlad Koránu z arabštiny od Ivana Hrbka (viz seznam literatury).
Korán je klíčovým textem pro pochopení islámské věrouky i historie muslimských náboženských tradic. K tomuto normativnímu textu se odvolávaly a v současnoti stále odvolávají jak duchovní autority při řešení významných nábožensko-právních otázek, tak i jednotliví věřící ve svých každodenních situacích. V rámci kurzu budou studenti seznámeni se strukturou textu Koránu a historickými přístupy k jeho exegezi. Pozornost bude věnována způsobu použití koránského textu v náboženské literatuře, která odkazuje na různé oblasti života. Součástí práce v semináři bude i zmapování aktuálních otázek religionistického srovnávacího studia normativních textů velkých monoteistických náboženství západu v české a zahraniční literatuře. Při práce v semináři bude používán překlad Koránu z arabštiny od Ivana Hrbka (viz seznam literatury).