V semináři se studenti budou věnovat religionistickým textům v němčině z oblasti evropského islámu. Vybrané texty se budou zaměřovat hlavně na významné islámské organizace působící v Německu. Témata jednotlivých setkání budou volena s ohledem na oborovou skladbu studentů navštěvujících seminář s důrazem na problematiku sociální práce mezi muslimy v Evropě. Sem patří přistěhovalectví a azylové politika, pracovní příležitosti, nezaměstnanost, rodina a sociální péče, ženská otázka, násilí a kriminalita, práce s mládeží, almužna jako povinnost víry, mešity a nadace, zdravotnictví, poslední věci člověka nebo práce ve vězeňství.
V semináři se studenti budou věnovat religionistickým textům v němčině z oblasti evropského islámu. Vybrané texty se budou zaměřovat hlavně na významné islámské organizace působící v Německu. Témata jednotlivých setkání budou volena s ohledem na oborovou skladbu studentů navštěvujících seminář s důrazem na problematiku sociální práce mezi muslimy v Evropě. Sem patří přistěhovalectví a azylové politika, pracovní příležitosti, nezaměstnanost, rodina a sociální péče, ženská otázka, násilí a kriminalita, práce s mládeží, almužna jako povinnost víry, mešity a nadace, zdravotnictví, poslední věci člověka nebo práce ve vězeňství.
V semináři se studenti budou věnovat religionistickým textům v němčině z oblasti evropského islámu. Vybrané texty se budou zaměřovat hlavně na významné islámské organizace působící v Německu. Témata jednotlivých setkání budou volena s ohledem na oborovou skladbu studentů navštěvujících seminář s důrazem na problematiku sociální práce mezi muslimy v Evropě. Sem patří přistěhovalectví a azylové politika, pracovní příležitosti, nezaměstnanost, rodina a sociální péče, ženská otázka, násilí a kriminalita, práce s mládeží, almužna jako povinnost víry, mešity a nadace, zdravotnictví, poslední věci člověka nebo práce ve vězeňství.
V semináři se studenti budou věnovat religionistickým textům v němčině z oblasti evropského islámu. Vybrané texty se budou zaměřovat hlavně na významné islámské organizace působící v Německu. Témata jednotlivých setkání budou volena s ohledem na oborovou skladbu studentů navštěvujících seminář s důrazem na problematiku sociální práce mezi muslimy v Evropě. Sem patří přistěhovalectví a azylové politika, pracovní příležitosti, nezaměstnanost, rodina a sociální péče, ženská otázka, násilí a kriminalita, práce s mládeží, almužna jako povinnost víry, mešity a nadace, zdravotnictví, poslední věci člověka nebo práce ve vězeňství.