Posluchači si rozšíří své znalosti ze základního kurzu islámu o detailnější informace týkající se islámského hmotné kultury a architektury. Mezi zvolená témata bude patřit vývoj kultovních a občanských staveb (např. mešity, madrasy, mausolea nebo citadely). Z výtvarného umění se budeme věnovat dějinám a typologii kaligrafie a knižní malby. Součástí kurzu je také široká oblast užitého umění (keramika, kovové předměty, textilní památky). V kurzu se budeme se zabývat historií islámského umění s odkazem na dějiny významných muslimských národů (Osmanská říše, Fátimovský Egypt nebo Seldžucký a Sáfijovský Írán). V neposlední řadě se budeme v daleko větší míře věnovat moderní sakrální architektuře, která vzniká v Evropě v prostředí místních muslimských komunit (Francie, Německo, Rakousko, Švýcarsko a Velká Británie). Posluchači se seznámí se současnou českou a cizojazyčnou odbornou literaturou, která se zabývá islámským uměním a architekturou obecně. Vedle toho budou mít posluchači možnost samostudia obrazových publikací a odborných textů zabývajících se moderními trendy evropské sakrální islámské architektury. Důležitým cílem kurzu je podpořit zájem studentů o estetické formy náboženství. Kurz se tak stane dalším příspěvkem k rozvoji mezináboženského dialogu založeného na pečlivém vzájemném poznání názorových východisek jednotlivých stran.
Posluchači si rozšíří své znalosti ze základního kurzu islámu o detailnější informace týkající se islámského hmotné kultury a architektury. Mezi zvolená témata bude patřit vývoj kultovních a občanských staveb (např. mešity, madrasy, mausolea nebo citadely). Z výtvarného umění se budeme věnovat dějinám a typologii kaligrafie a knižní malby. Součástí kurzu je také široká oblast užitého umění (keramika, kovové předměty, textilní památky). V kurzu se budeme se zabývat historií islámského umění s odkazem na dějiny významných muslimských národů (Osmanská říše, Fátimovský Egypt nebo Seldžucký a Sáfijovský Írán). V neposlední řadě se budeme v daleko větší míře věnovat moderní sakrální architektuře, která vzniká v Evropě v prostředí místních muslimských komunit (Francie, Německo, Rakousko, Švýcarsko a Velká Británie). Posluchači se seznámí se současnou českou a cizojazyčnou odbornou literaturou, která se zabývá islámským uměním a architekturou obecně. Vedle toho budou mít posluchači možnost samostudia obrazových publikací a odborných textů zabývajících se moderními trendy evropské sakrální islámské architektury. Důležitým cílem kurzu je podpořit zájem studentů o estetické formy náboženství. Kurz se tak stane dalším příspěvkem k rozvoji mezináboženského dialogu založeného na pečlivém vzájemném poznání názorových východisek jednotlivých stran.
Posluchači si rozšíří své znalosti ze základního kurzu islámu o detailnější informace týkající se islámského hmotné kultury a architektury. Mezi zvolená témata bude patřit vývoj kultovních a občanských staveb (např. mešity, madrasy, mausolea nebo citadely). Z výtvarného umění se budeme věnovat dějinám a typologii kaligrafie a knižní malby. Součástí kurzu je také široká oblast užitého umění (keramika, kovové předměty, textilní památky). V kurzu se budeme se zabývat historií islámského umění s odkazem na dějiny významných muslimských národů (Osmanská říše, Fátimovský Egypt nebo Seldžucký a Sáfijovský Írán). V neposlední řadě se budeme v daleko větší míře věnovat moderní sakrální architektuře, která vzniká v Evropě v prostředí místních muslimských komunit (Francie, Německo, Rakousko, Švýcarsko a Velká Británie). Posluchači se seznámí se současnou českou a cizojazyčnou odbornou literaturou, která se zabývá islámským uměním a architekturou obecně. Vedle toho budou mít posluchači možnost samostudia obrazových publikací a odborných textů zabývajících se moderními trendy evropské sakrální islámské architektury. Důležitým cílem kurzu je podpořit zájem studentů o estetické formy náboženství. Kurz se tak stane dalším příspěvkem k rozvoji mezináboženského dialogu založeného na pečlivém vzájemném poznání názorových východisek jednotlivých stran.