Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek, který tvoří základ pro poskytování kvalitní ošetřovatelské péče v pediatrii. Umožňuje studentům komplexní pohled na růst a vývoj zdravého i nemocného dítěte s ohledem na poskytovanou léčebnou a preventivní péči. Student/ka bude schopen/schopna identifikovat specifika individuálních potřeb dítěte v souvislosti s patologickými stavy, vývojovými anomáliemi a onemocněním dětského věku. Bude znát standardní diagnostické procedury a testy u jednotlivých klinických stavů. Bude schopen/schopna rozpoznat základní patologie od počátku dětského věku tak, aby byl schopen plánovat a realizovat efektivní ošetřovatelskou péči. Cíle: - Student získá přehledné a ucelené informace o fyziologii a patologii kojence, batolete a dítěte předškolního věku. - Student získá základní znalosti a dovednosti pro zhodnocení fyzického a psychického stavu a potřeb dítěte daných obdobích. - Student (dětská sestra) bude připraven pro poskytování specializované a vysoce specializované péče dětem v souladu s jejich věkem a aktuálními potřebami ve zdraví i nemoci. - Student získá přehledné a ucelené informace o fyziologii a patologii dítěte školního a dorostového věku. - Student získá teoretické i praktické dovednosti pro realizaci ošetřovatelského procesu v uvedených obdobích. - Student získá základní znalosti a dovednosti pro zhodnocení fyzického a psychického stavu a potřeb dítěte daných obdobích.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek, který tvoří základ pro poskytování kvalitní ošetřovatelské péče v pediatrii. Umožňuje studentům komplexní pohled na růst a vývoj zdravého i nemocného dítěte s ohledem na poskytovanou léčebnou a preventivní péči. Student/ka bude schopen/schopna identifikovat specifika individuálních potřeb dítěte v souvislosti s patologickými stavy, vývojovými anomáliemi a onemocněním dětského věku. Bude znát standardní diagnostické procedury a testy u jednotlivých klinických stavů. Bude schopen/schopna rozpoznat základní patologie od počátku dětského věku tak, aby byl schopen plánovat a realizovat efektivní ošetřovatelskou péči. Cíle: - Student získá přehledné a ucelené informace o fyziologii a patologii kojence, batolete a dítěte předškolního věku. - Student získá základní znalosti a dovednosti pro zhodnocení fyzického a psychického stavu a potřeb dítěte daných obdobích. - Student (dětská sestra) bude připraven pro poskytování specializované a vysoce specializované péče dětem v souladu s jejich věkem a aktuálními potřebami ve zdraví i nemoci. - Student získá přehledné a ucelené informace o fyziologii a patologii dítěte školního a dorostového věku. - Student získá teoretické i praktické dovednosti pro realizaci ošetřovatelského procesu v uvedených obdobích. - Student získá základní znalosti a dovednosti pro zhodnocení fyzického a psychického stavu a potřeb dítěte daných obdobích.

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek, který tvoří základ pro poskytování kvalitní ošetřovatelské péče v pediatrii. Umožňuje studentům komplexní pohled na růst a vývoj zdravého i nemocného dítěte s ohledem na poskytovanou léčebnou a preventivní péči. Student/ka bude schopen/schopna identifikovat specifika individuálních potřeb dítěte v souvislosti s patologickými stavy, vývojovými anomáliemi a onemocněním dětského věku. Bude znát standardní diagnostické procedury a testy u jednotlivých klinických stavů. Bude schopen/schopna rozpoznat základní patologie od počátku dětského věku tak, aby byl schopen plánovat a realizovat efektivní ošetřovatelskou péči. Cíle: - Student získá přehledné a ucelené informace o fyziologii a patologii kojence, batolete a dítěte předškolního věku. - Student získá základní znalosti a dovednosti pro zhodnocení fyzického a psychického stavu a potřeb dítěte daných obdobích. - Student (dětská sestra) bude připraven pro poskytování specializované a vysoce specializované péče dětem v souladu s jejich věkem a aktuálními potřebami ve zdraví i nemoci. - Student získá přehledné a ucelené informace o fyziologii a patologii dítěte školního a dorostového věku. - Student získá teoretické i praktické dovednosti pro realizaci ošetřovatelského procesu v uvedených obdobích. - Student získá základní znalosti a dovednosti pro zhodnocení fyzického a psychického stavu a potřeb dítěte daných obdobích.