Posláním předmětu je seznámit studenty s pojetím státu, trhu a občanské společnosti. Občanská společnost je zde vnímána jako základ, na němž mohou vyrůstat a existovat rozličné typy sociálních služeb. Studenti se také naučí základům plánování sociálních služeb na určitém území stejně jako SWOT analýze. Výuka předmětu se snaží vést je k praktickému uplatnění poznatků získaných v metodách sociální práce (komunitní práce). Předmět je východiskem pro navazující předměty Projektování sociálních služeb 2 a 3.