Cílem výuky tohoto předmětu je seznámení s právními normami vztahujícími se k zemědělskému, lesnímu a vodnímu hospodářství, ochraně přírody a krajiny, včetně prováděcích vyhlášek.