Seznámit studenty s pravidly pro hospodaření se zvěří na území ČR, zásadami tvorby honiteb, jejich mysliveckým obhospodařováním a principem trvale udržitelného hospodaření se zvěří.