Cílem předmětu je poskytnout základní přehled o zásadách a způsobech hospodaření v lesích včetně právního rámce hospodaření v lesích a povinností vlastníků lesa.
Cílem předmětu je poskytnout základní přehled o zásadách a způsobech hospodaření v lesích včetně právního rámce hospodaření v lesích a povinností vlastníků lesa.