Umělecká díla jsou svébytným způsobem poznávání a interpretace světa. Vypovídají nejen o svých tvůrcích, ale i o době, společnosti a kultuře, v nich vznikly. Cílem předmětu je nahlédnout, jak jsou vybraná témata zdravotnické etiky prezentována ve světové kinematografii a jak se v nich zrcadlí veřejná debata o aktuálních etických otázkách. Každému filmu předchází stručný lektorský úvod a po jeho zhlédnutí následuje reflexe dané problematiky formou otevřené debaty, jejímž smyslem je formulovat si vlastní etická stanoviska a naučit se je obhájit. Filmy jsou zpravidla uváděny v původním znění s českými titulky.