Cílem předmětu je poskytnout základní vědomosti o teoretické etice, zvýšit vnímavost studenta/-ky k etickým stránkám rozhodování ve zdravotní péči, dát rozhled v problematice současné etiky zdravotní péče a naučit znalosti a zručnosti potřebné k řešení etických dilemat. Předmět by měl též studentovi /-ce pomoci formulovat si vlastní etická stanoviska a naučit se je obhájit.