Student/ka bude schopen/na popsat základní typy akutních interních onemocnění. Student/ka si osvojí hodnocení aktuálního zdravotního stavu u a jeho změn při náhle vzniklém interním onemocnění Student/ka se seznámí s vyšetřovacími procesy a indikačními kritérii chirurgické léčby u akutních stavů Student/ka bude umět popsat základní i speciální terapeutické postupy u akutních stavů v interně Student/ka se seznámí se specifiky ošetřovatelské péče u akutních stavů v interně Student/ka se zdokonalí ve stanovení ošetřovatelských diagnóz a v plánování ošetřovatelské péče u akutních stavů v interně Student/ka bude schopen/na sestavit plán ošetřovatelské péče u pacientů s akutním interním onemocněním Student/ka bude schopen/na vysvětlit kontinuitu medicínské a ošetřovatelské péče u pacientů s akutním interním onemocněním Student/ka si osvojí způsob edukace nemocných a komunikace s rodinou Student/ka bude schopna zajistit a řídit přípravu na vyšetření pacientů v akutním stavu.