Cíle " Seznámit studenta s koncepcí intenzivní medicíny a směrem jejího vývoje, " Seznámit studenta s přístrojovým vybavením pracovišť intenzivní medicíny a jejich použitím " Seznámit studenta s etickými aspekty intenzivní péče " Seznámit studenta s psychologickými aspekty ošetřovatelské péče v intenzivní medicíně " Seznámit studenta s komunikací s pacienty v kritickém stavu a jejich nejbližšími " Seznámit studenta se základní diagnostické a terapeutické výkony v intenzivní medicíně " Student umí využívat základními komplementárními vyšetřeními používaných v intenzivní péči a s jejich posouzením " Seznámit studenta s rozšířenou podporou života (ALS) při využití pomůcek dostupných na pracovištích intenzivní medicíny " Naučit studenta provádět defibrilaci srdce elektrickým výbojem a stimulaci srdečního rytmu pomocí na hrudníku umístěných elektrod " Naučit studenta poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pacientům po kardiopulmonální resuscitaci " Naučit studenta zajišťovat průchodnost dýchacích cest bez pomůcek a pod odborným dohledem lékaře i s pomůckami dostupnými na pracovištích intenzivní medicíny " Naučit studenta sledovat funkčnost speciální přístrojové techniky k provádění UPV a zajišťovat její stálou připravenost " Naučit studenta poskytovat komplexní vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči o pacienty vyžadující UPV včetně rizik a komplikací s tím souvisejících a podílet se na jejich řešení " Naučit studenta komunikovat s pacientem na UPV " Naučit studenta vysvětlit specifika kyslíkové terapie v intenzivní péči a aplikovat ji " Naučit studenta aplikovat transfuzní přípravky a krevní deriváty " Naučit studenta využívat možnosti diagnostiky a monitorování jednotlivých orgánových systémů v intenzivní medicíně, " Naučit studenta rozpoznat základní poruchy srdečního rytmu na EKG záznamu " Naučit studenta specifikovat jednotlivé druhy výživy, aplikovat je kriticky nemocným, rozpoznat komplikace a podílet se na jejich řešení " Naučit studenta pečovat o pacienta před, v průběhu a po diagnostických a terapeutických výkonech " Naučit studenta pečovat o pacienty s invazivními vstupy " Naučit studenta provést katetrizaci močového měchýře muže " Naučit studenta na základě indikace lékaře provádět kanylaci artérie radialis, " Naučit studenta pečovat o dárce orgánů
Cíle " Seznámit studenta s koncepcí intenzivní medicíny a směrem jejího vývoje, " Seznámit studenta s přístrojovým vybavením pracovišť intenzivní medicíny a jejich použitím " Seznámit studenta s etickými aspekty intenzivní péče " Seznámit studenta s psychologickými aspekty ošetřovatelské péče v intenzivní medicíně " Seznámit studenta s komunikací s pacienty v kritickém stavu a jejich nejbližšími " Seznámit studenta se základní diagnostické a terapeutické výkony v intenzivní medicíně " Student umí využívat základními komplementárními vyšetřeními používaných v intenzivní péči a s jejich posouzením " Seznámit studenta s rozšířenou podporou života (ALS) při využití pomůcek dostupných na pracovištích intenzivní medicíny " Naučit studenta provádět defibrilaci srdce elektrickým výbojem a stimulaci srdečního rytmu pomocí na hrudníku umístěných elektrod " Naučit studenta poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pacientům po kardiopulmonální resuscitaci " Naučit studenta zajišťovat průchodnost dýchacích cest bez pomůcek a pod odborným dohledem lékaře i s pomůckami dostupnými na pracovištích intenzivní medicíny " Naučit studenta sledovat funkčnost speciální přístrojové techniky k provádění UPV a zajišťovat její stálou připravenost " Naučit studenta poskytovat komplexní vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči o pacienty vyžadující UPV včetně rizik a komplikací s tím souvisejících a podílet se na jejich řešení " Naučit studenta komunikovat s pacientem na UPV " Naučit studenta vysvětlit specifika kyslíkové terapie v intenzivní péči a aplikovat ji " Naučit studenta aplikovat transfuzní přípravky a krevní deriváty " Naučit studenta využívat možnosti diagnostiky a monitorování jednotlivých orgánových systémů v intenzivní medicíně, " Naučit studenta rozpoznat základní poruchy srdečního rytmu na EKG záznamu " Naučit studenta specifikovat jednotlivé druhy výživy, aplikovat je kriticky nemocným, rozpoznat komplikace a podílet se na jejich řešení " Naučit studenta pečovat o pacienta před, v průběhu a po diagnostických a terapeutických výkonech " Naučit studenta pečovat o pacienty s invazivními vstupy " Naučit studenta provést katetrizaci močového měchýře muže " Naučit studenta na základě indikace lékaře provádět kanylaci artérie radialis, " Naučit studenta pečovat o dárce orgánů