Absolvent základního kurzu fylogenetiky a systematické biologie pro bakalářské studium biologie má základní znalosti fylogeneze organismů a historického a ekologického pohledu na vznik diverzity