Absolvent ovládá základy srovnávací morfologie (včetně cytologie a histologie) a embryologie mnohobuněčných živočichů, souhrn současných znalostí o jejich fylogenetickém postavení v rámci eukaryot a o fylogenetických vztazích mezi živočišnými “kmeny”.