Student/studentka je seznámen/a s teoreticko-filozofickými základy umožňujícími práci s koncepčními modely v ošetřovatelství. Je schopen/a charakterizovat rozdíly mezi teoriemi a modely. Student/studentka charakterizuje koncepční modely v jednotlivých kategoriích, teorii ošetřovatelství a vztah modelů ke složkám ošetřovatelství. Na základě znalosti základních pojmů a hlavních jednotek modelů je student/studentka schopen/a aplikovat vybrané modely v klinické praxi (v ošetřovatelském procesu), což umožňuje pochopení jejich významu v současném ošetřovatelství.
Student/studentka je seznámen/a s teoreticko-filozofickými základy umožňujícími práci s koncepčními modely v ošetřovatelství. Je schopen/a charakterizovat rozdíly mezi teoriemi a modely. Student/studentka charakterizuje koncepční modely v jednotlivých kategoriích, teorii ošetřovatelství a vztah modelů ke složkám ošetřovatelství. Na základě znalosti základních pojmů a hlavních jednotek modelů je student/studentka schopen/a aplikovat vybrané modely v klinické praxi (v ošetřovatelském procesu), což umožňuje pochopení jejich významu v současném ošetřovatelství.