Cíle: - osvojit si základy práce s vyhledávači a databázemi (PubMed, Medscape, Scopus) - umět zpracovat rešeršní požadavek na zadané téma - seznámit se s etickou problematikou práce s vědeckými informacemi