Osvojit si dovednosti nezbytné pro efektivní vyhledávání vědeckých informací Osvojit si dovednosti nezbytné pro kritické hodnocení kvality vědeckých informací Osvojit si dovednosti nezbytné pro využití vědeckých informací, které je v souladu s eticko-právními aspekty současné vědy Prohloubit znalost a dovednost práce ve vybraných vědeckých databázích