Předmět je koncipován v zdravotně sociálním kontextu. Důraz bude kladen na rizikové faktory životního stylu . Pro vymezení problematiky seniorů bude prezentována i základní terminologie v kontextu demograficko sociálních faktorů. Dále bude věnován zřetel problémů pohybové aktivity, stravování, trávení volného času a to vždy v sociálním kontextu, které doprovází stárnutí. Součástí předmětu jsou i programy a techniky, které mohou rizikové faktory eliminovat.