Anotace předmětu

Předmět je koncipován jako teoretický základ studijního programu Zdravotnické záchranářství.  Systémově vymezuje ošetřovatelství jako moderní vědní disciplínu s vlastní filozofií, hodnotovým systémem, předmětem zkoumání, teoretickými modely, standardní  terminologií, klasifikačními systémy a metodologií.  Seznamuje studenty s historickým vývojem ošetřovatelství a záchranářství u nás a ve světě, s  multikulturní dimenzí ošetřovatelské péče o individuální potřeby člověka, rodiny a komunity, s hlavními úkoly a funkcemi ošetřovatelství ve společnosti  a se současnými trendy  progresivního vývoje, jenž souvisí  se zvyšováním efektivity zdravotnických  systému  a  se zajišťováním kvality péče o zdraví  populace.