Předmět "Úvod do studia" seznamuje studenty s organizační strukturou Zdravotně sociální fakulty a s významem studovaného programu, vysvětluje jeho základní aspekty. Dále seznamuje studenty s univerzitními i fakultními předpisy, které je nutné respektovat.