" Seznámit studenta/tku se strukturou ZSF " Seznámit studenta/tku se strukturou Akademické knihovny JU a s přístupem k online zdroji " Seznámit studenta/tku s platnou legislativu pro studovaný program " Seznámit studenta/tku s typy výstupů ve studovaných předmětech " Seznámit studenta/tku s etickými pravidly při zpracování jednotlivých typů výstupů ve studovaných předmětech " Seznámit studenta/tku se specifiky studijního programu a možnostmi uplatnění v oboru
" Seznámit studenta/tku se strukturou ZSF " Seznámit studenta/tku se strukturou Akademické knihovny JU a s přístupem k online zdroji " Seznámit studenta/tku s platnou legislativu pro studovaný program " Seznámit studenta/tku s typy výstupů ve studovaných předmětech " Seznámit studenta/tku s etickými pravidly při zpracování jednotlivých typů výstupů ve studovaných předmětech " Seznámit studenta/tku se specifiky studijního programu a možnostmi uplatnění v oboru
" Seznámit studenta/tku se strukturou ZSF " Seznámit studenta/tku se strukturou Akademické knihovny JU a s přístupem k online zdroji " Seznámit studenta/tku s platnou legislativu pro studovaný program " Seznámit studenta/tku s typy výstupů ve studovaných předmětech " Seznámit studenta/tku s etickými pravidly při zpracování jednotlivých typů výstupů ve studovaných předmětech " Seznámit studenta/tku se specifiky studijního programu a možnostmi uplatnění v oboru

Předmět "Úvod do studia" seznamuje studenty s organizační strukturou Zdravotně sociální fakulty a s významem studovaného programu, vysvětluje jeho základní aspekty. Dále seznamuje studenty s univerzitními i fakultními předpisy, které je nutné respektovat.