Naučit studenty zásadám a dovednostem adekvátní komunikace nejen sdětmi, jejich rodiči ale i se spolupracovníky.