Jedná se o jeden ze čtyř prohlubujících předmětů, z nichž si studenti volí dvě specializace v rámci studia. Předmět je zaměřen na získání teoretických znalostí i na rozvoj specifických dovedností potřebných prosociální práci v kontextu sociální práce se seniory. Proto se na výuce předmětu bude podílet více vyučujících TF JU i odborníci z praxe, zejména sociální pracovníci z domovů pro seniory. Předmět bude v prezenční formě vyučován v šestihodinových blocích, což umožní intenzivní práci se studenty na dané téma, lepší organizaci exkurzí, zapojení interaktivních výukových metod, apod.
Jedná se o jeden ze čtyř prohlubujících předmětů, z nichž si studenti volí dvě specializace v rámci studia. Předmět je zaměřen na získání teoretických znalostí i na rozvoj specifických dovedností potřebných prosociální práci v kontextu sociální práce se seniory. Proto se na výuce předmětu bude podílet více vyučujících TF JU i odborníci z praxe, zejména sociální pracovníci z domovů pro seniory. Předmět bude v prezenční formě vyučován v šestihodinových blocích, což umožní intenzivní práci se studenty na dané téma, lepší organizaci exkurzí, zapojení interaktivních výukových metod, apod.