Cílem předmětu je porozumění sociálně-etických souvislostí v oblasti politiky, sociální politiky, ekonomiky, kultury a charity. Obecný název kurzu je "Hodnoty, o nichž nelze vyjednávat". "Otázka lidské formace mezi jednotlivcem a společností".
Cílem předmětu je porozumění sociálně-etických souvislostí v oblasti politiky, sociální politiky, ekonomiky, kultury a charity. Obecný název kurzu je "Hodnoty, o nichž nelze vyjednávat". "Otázka lidské formace mezi jednotlivcem a společností".