Cílem předmětu je prohloubení témat z oblasti rodiny, práce a politiky skrze historickou perspektivu sociální etiky, zejména křesťanské. Tématickými okruhy kurzu jsou pak zejména: "Základy lidské společnosti: přátelská komunita, pracovní komunita, politická komunita." V kurzu budou čteny texty (zde v abecedním pořadí) Hannah Arendt (1906-1975), Aristotelés (384-322 př.n.I.), Jacques Maritain (1882-1973), Alasdair MacIntyre (1929-), Papež Jan XXIII (1881-1963), Tomáš Akvinský (1225-1274), Karol Wojtyła (1920-2005).