Cílem kurzu je seznámit studenty s různými procesy a mechanismy marginalizace, aby byli sami schopni nad nimi kriticky uvažovat. Kurz se bude zabývat sociologickými teoriemi marginalizace a sociálních nerovností, dále bude tématizovat koncepty chudoby, vyloučení, diskriminace, nezaměstnanosti apod., které bývají používány pro uchopení marginalizace. Teoretické znalosti budou aplikovány na konkrétní příklady z hlediska sociální práce, např. ve vztahu k etnickým menšinám či lidem bez domova. Studenti tak propojí makro- a mikrosociologickou perspektivu a naučí se ji aplikovat v rámci sociální intervence. Předmět se bude skládat z teoretické a seminární části.

Předmět analyzuje současný stav společnosti, její většinovou část a skupiny z ní vylučované a všímá si vzájemných interakcí a jejich dopadů. Student má být po absolvování specializace schopen téma sociální exkluze a exkludovaných komplexně uchopit v několika dimenzích. Při výuce se bude aktivně pracovat s postoji studentů vůči příslušníkům skupin exkludovaných, nebo exkluzí ohrožených.