Cílem je seznámení studentů se společností jako systémem a strukturou, sociální stratifikací a mobilitoiu, socializací, íinstitucionalizací a sociální kontrolou . sociálními skupinami a útvary a dílčími sociologickými disciplinami
Cílem je seznámení studentů se společností jako systémem a strukturou, sociální stratifikací a mobilitoiu, socializací, íinstitucionalizací a sociální kontrolou . sociálními skupinami a útvary a dílčími sociologickými disciplinami