Předmět přibližuje studentům základní metody výzkumu v sociální práci a techniky sociálního a sociologického výzkumu. Zaměřuje se na základní techniky kvantitativního a kvalitativního charakteru - dotazování, pozorování, analýzu věcných skutečností aj..
Předmět přibližuje studentům základní metody výzkumu v sociální práci a techniky sociálního a sociologického výzkumu. Zaměřuje se na základní techniky kvantitativního a kvalitativního charakteru - dotazování, pozorování, analýzu věcných skutečností aj..