Cílem předmětu je nalézat souvislosti mezi teorií a praxí, využití etické teorie k reflexi profesní praxe, a schopnost formulovat a argumentovat vlastní hodnoty a postoje.