Předmět je koncipován jako teoretický celek. Seznamuje se základy moderního managementu v oblasti materiálních a personálních zdrojů, řízení a využití procesů a projektů se strategiemi řízení kvality v systémech zdravotní péče. Cíle: - Získat pojmy teorie managementu; - Pochopit rozlišení manažerských rolí a funkcí; - Seznámit se s modely zdravotnických systémů v mezinárodním srovnávání; - Osvojit si systém zdravotnických služeb a organizací poskytujících zdravotnické služby; - Získat informace managementu ve zdravotnictví; - Osvojit si proces řešení problémů; - Seznámit se s rolí manažera ve fyzioterapii; - Pochopit principy a zásady časového managementu; - Vysvětlit základní pojmy v řízení lidských zdrojů; - Seznámit se se základními principy procesního managementu a jeho využitím ve zdravotnictví; - Seznámit se se základními principy projektového managementu a jeho využitím ve zdravotnictví; - Ovládat poskytování informací a komunikaci; - Pochopit nutnosti měření kvality; - Znát postupy standardizace; - Pochopit důležitosti auditu v praxi fyzioterapeuta.
Předmět je koncipován jako teoretický celek. Seznamuje se základy moderního managementu v oblasti materiálních a personálních zdrojů, řízení a využití procesů a projektů se strategiemi řízení kvality v systémech zdravotní péče. Cíle: - Získat pojmy teorie managementu; - Pochopit rozlišení manažerských rolí a funkcí; - Seznámit se s modely zdravotnických systémů v mezinárodním srovnávání; - Osvojit si systém zdravotnických služeb a organizací poskytujících zdravotnické služby; - Získat informace managementu ve zdravotnictví; - Osvojit si proces řešení problémů; - Seznámit se s rolí manažera ve fyzioterapii; - Pochopit principy a zásady časového managementu; - Vysvětlit základní pojmy v řízení lidských zdrojů; - Seznámit se se základními principy procesního managementu a jeho využitím ve zdravotnictví; - Seznámit se se základními principy projektového managementu a jeho využitím ve zdravotnictví; - Ovládat poskytování informací a komunikaci; - Pochopit nutnosti měření kvality; - Znát postupy standardizace; - Pochopit důležitosti auditu v praxi fyzioterapeuta.