Studenti si osvojí gramatické prostředky češtiny tak, aby byli schopni samostatné konverzace a písemné produkce v češtině, které jim umožní zvládnout studium na VŠ v ČR. Spektrum gramatických prostředků je sestaveno a strukturováno s ohledem na úspěšné absolvování certifikované zkoušky z češtiny na úrovni B1/B2 podle SERR.