Cíle předmětu: - Prohloubit si znalost anglického jazyka. - Vytvořit si základní slovní zásobu z anglické odborné terminologie. - Naučit se správné výslovnosti. - Orientovat se v odborném zdravotnickém projevu. - Rozvinout logické myšlení, přesné vyjadřování, jazykový cit.