Výuka odborného jazyka je zaměřena na osvojení odborné slovní zásoby vztahující se ke studovanému oboru a zvládnutí profesní komunikace.
Výuka odborného jazyka je zaměřena na osvojení odborné slovní zásoby vztahující se ke studovanému oboru a zvládnutí profesní komunikace.