Cílem přednáškového cyklu je seznámit studenta se základními postavami a směry antické filosofie. Výklad se soustředí na představení Platóna a Aristotela. Důraz je položen především na základní témata metafyzická a logická (ideje, substance, univerzálie, imanence vs. transcendence).