Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem státní správy a samosprávy v podmínkách ekonomické a politické transformace české společnosti. Hlavní pozornost se soustředí na tři základní otázky: 1. reforma veřejné správy, 2. vytváření institucionálních předpokladů regionálního rozvoje, 3. úloha veřejné správy v podpoře regionálního rozvoje. Kromě toho se předmět zaměří i na souvislosti regionálního rozvoje v ČR s evropským integračním procesem a s vytvářením evropského správního prostoru.