" Student/ka si osvojí vědomosti a dovednosti z oblasti saturace základních potřeb klienta/pacienta. " Student/ka se naučí provádět jednotlivé ošetřovatelské výkony dle standardů " Student se naučí vyhodnotit účinnost ošetřovatelských intervencí. " Student/ka si bude schopen/na uvědomit si důsledky neprofesionálních intervencí v poskytování individuální péče
" Student/ka si osvojí vědomosti a dovednosti z oblasti saturace základních potřeb klienta/pacienta. " Student/ka se naučí provádět jednotlivé ošetřovatelské výkony dle standardů " Student se naučí vyhodnotit účinnost ošetřovatelských intervencí. " Student/ka si bude schopen/na uvědomit si důsledky neprofesionálních intervencí v poskytování individuální péče
" Student/ka si osvojí vědomosti a dovednosti z oblasti saturace základních potřeb klienta/pacienta. " Student/ka se naučí provádět jednotlivé ošetřovatelské výkony dle standardů " Student se naučí vyhodnotit účinnost ošetřovatelských intervencí. " Student/ka si bude schopen/na uvědomit si důsledky neprofesionálních intervencí v poskytování individuální péče
Obsah předmětu tvoří jádro profesionálních dovedností zdravotnických záchranářů a patří ke komplexu základních odborných předmětů. Výuka je praktická. Umožňuje studentům získat základní manuální zručnost a jistotu bezpečného a kvalitního provádění odborných výkonů a procedur u klientů/pacientů. Kvalitně provedený výkon respektuje individuální potřeby klienta/pacienta, zejména jeho potřebu pohodlí, úcty, jistoty a bezpečí.